0900 banka

Slovenská sporiteľňa, a. s. | Banky.sk. Sídlo: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava. Kód banky: 0900. IČO: 00151653. IČ DPH: SK7020000262. Swift kód: GIBASKBX. Označenie banky: SLSP. Telefón ....

Účet - Slovenská sporiteľňa. Univerzálna banka poskytujúca komplexné služby, osobné účty, sporenie, úvery, hypotéky, investovanie, platobné karty pre obyvateľstvo, firmy, mestá a obce..

Kódy bánk | Banky.sk. Logo banky, Názov banky, Kód banky, Označenie banky, SWIFT kód. BIC (Bank ... Slovenská sporiteľňa, a.s., 0900, SLSP, GIBASKBX. SZRB, Slovenská ....

Kontakty - Slovenská sporiteľňa. Kód banky: 0900. BIC S.W.I.F.T.: GIBASKBX Clearing: SLSP SC REUTERS: SVBR, SVBS, SVBT, SVBU Oddelenie riešenia omeškaných pohľadávok. Pondelok ....

Kódy bank na Slovensku. ... v SR a SWIFT (BIC). Abecedný zoznam bankových kódov Slovenských bank ... 0900, Slovenská sporiteľňa, a.s., GIBASKBX, www.slsp.sk. 1030, Národná ....

Kód banky Slovenská sporiteľňa (SLSP): 0900 | Kurz-Euro.sk. Kód banky Slovenská sporiteľňa (SLSP): 0900. Číselne kódy bánk na Slovensku, Skratky bánk na Slovensku v prehľadnom zozname..

Kooperativa - Čísla účtov. číslo účtu, SWIFT, kód IBAN. Slovenská sporiteľňa, a.s., 175126457/ 0900, GIBASKBX, SK25 0900 0000 0001 7512 6457. UniCredit Bank Slovakia, a.s. ....

SWIFT kódy bánk na Slovensku – Kódy bánk. V tomto článku nájdete prehľadne roztriedené SWIFT (BIC) ....

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - O poisťovni. Údaje pre platby poistného za povinné zmluvné poistenie uzatvorené online. Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.. Číslo účtu: 0175126457 / 0900. IBAN kód:..

Kódy bánk | Poštová banka a.s.. 0720, NBSL, Národná banka Slovenska. 0900, SLSP, Slovenská sporiteľňa, a. s.. 1100, TATR, Tatra banka, a. s.. 1111, UNCR, UniCredit Bank Czech Republic ....